Створення: 28.08.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/09/2017

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева», місцезнаходження Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул. Лісова, 15, скликає загальні збори акціонерів 28.09.2017р. о 10.00 за адресою Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Покришева, 2-Г, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Прийняття рішення про списання з балансу товариства довгострокових біологічних активів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Івченко Олексій Олександрович.
Питання 2:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
Питання 3:
- з метою поліпшення фінансового стану та оптимізації господарської діяльності підприємства, спираючись на висновок доктора сільськогосподарських наук професора Національного наукового центру «Інститут виноградарства та виноробства імені В.Є. Таїрова» Шевченка І.В., надати директору та головному бухгалтеру товариства повноваження на списання з балансу товариства довгострокових біологічних активів в кількості 275,24 га, загальною балансовою вартістю 7 437 272,25 грн.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pokrysheva.vatua.com
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.09.2017р.
З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Арутюнова А.С., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.
Реєстрація учасників зборів 28.09.2017р. з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 161(2666) від 28.08.17.