Створення: 08.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/04/2013

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева» скликає загальні збори акціонерів 24.04.2013р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул. Лісова, 15, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 18.04.13.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 24.04.13 з 09.00 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР №  46(1550) від 07.03.13.