Створення: 14.09.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/10/2016

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева», місцезнаходження: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Лісова, 15, скликає загальні збори акціонерів 20.10.2016р. о 10.00 за адресою свого місцезнаходження, актова зала, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Відкликання та обрання наглядової ради.
  4. Відкликання та обрання ревізора.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: лічильну комісію обрати в кількості 2 осіб: голова комісії Тєкучов Вячеслав Геннадійович, член комісії Івченко Олексій Олександрович.

Питання 2: – пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання наглядової ради та ревізора здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3: – відкликати весь склад наглядової ради ПрАТ «ім.Покришева»;

- обрати наглядову раду ПрАТ «ім.Покришева» в складі 2 осіб, терміном на 3 роки, голова ради Арутюнов Саркіс Михайлович, член ради Тазагулова Світлана Георгіївна.

Питання 4: – відкликати ревізора товариства;

- обрати ревізором товариства терміном на 3 роки Арутюнова Михайла Михайловича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pokrysheva.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 14.10.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у бухгалтерії до Писаренко Л.С.

Реєстрація учасників зборів 20.10.2016 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 176(2430) від 15.09.16.