Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/04/2016

Приватне акціонерне товариство «імені Покришева» скликає загальні збори акціонерів 20.04.2016р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с.Таврійське, вул.Лісова, 15, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 14.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у бухгалтерії до Писаренко Л.С.

Реєстрація учасників зборів 20.04.16 з 9.30 до 9.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис. грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 16262/18824.
 • Основні засоби 13888/14760.
 • Запаси 397/980.
 • Сумарна дбт заборгованість 1658/2531.
 • Грошові кошти 315/419.
 • Власний капітал 4719/6577.
 • Статутний капітал 1654/1654.
 • Збиток -1858/-12040.
 • Поточні зобов’язання 1153/12247.
 • Кількість акцій 6615200/6615200.
 • Чисельність працівників 94/122.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 29(4317) від 17.02.16.