Створення: 20.10.2016

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 19/10/2016

У зв’язку з отриманням 19.10.2016р. вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 14.10.2016, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй юрособи Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «УМОКС», мiсцезнаходження Воберн Плейс, б.30, оф.95, Лондон, Сполучене Королiвство, WCIH 0JR, iдентифiкацiйний код нерезидента 8165661, зменшився з 30,9% голосуючих акцiй (23,6% статутного капiталу) до 0%.
У зв’язку з отриманням 19.10.2016р. вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 14.10.2016, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Компанiя з управлiння активами «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент», мiсцезнаходження м.Херсон, вул.Петренка, 18, ЄДРПОУ 33172959, зменшився з 68,9% голосуючих акцiй (52,4% статутного капiталу) до 0%.
У зв’язку з отриманням 19.10.2016р. вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 14.10.2016, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй фiзичної особи збiльшився з 0% до 99,9% голосуючих акцiй (76,0% статутного капiталу).