Створення: 24.11.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 23/11/2017

Наказом директора вiд 23.11.2017р. № 45-к звiльнена з 23.11.2017 головний бухгалтер Лясковець Олена Василiвна, на посадi перебувала з 07.03.2017, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Наказом директора вiд 23.11.2017 № 46-к призначена з 24.11.2017 на невизначений термiн головний бухгалтер Шакула Наталiя Миколаївна, попередня посада науковий спiвробiтник Пiвденної державної сiльськогосподарської дослiдної станцiї, акцiями не володiє. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.