Створення: 20.10.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/10/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 звiльнений голова наглядової ради Антонов Олексiй Юрiйович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi (713,75грн.), перебував на посадi з 17.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 звiльнений член наглядової ради Сiкоєв Заурбек Володимирович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi (713,75грн.), перебував на посадi з 17.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 звiльнена член наглядової ради Волконська Валентина Миколаївна, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi (713,75грн.), перебувала на посадi з 17.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 звiльнена член наглядової ради Лiннiк Свiтлана Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 17.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 звiльнена ревiзор Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 17.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Арутюнов Саркiс Михайлович, володiє 76% акцiй в статутному капiталi (1256817,5грн.), попередня посада директор ТОВ «Грей-Iнвест-Агро». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Нестеренко Олександр Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада директор ПП «Гiлея-Iнвест». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 20.10.2016 обрана ревiзором термiном на три роки Цюпко Олена Вiкторiвна, акцiями не володiє, попередня посада тимчасово непрацююча. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.