Створення: 20.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/04/2012

Рішенням зборів акціонерів від 20.04.12 звільнені: члени правління –  Даніва Ірина Ярославівна, акціями не володіє, перебувала на посаді з 15.03.11; Пiпаєв Микола Володимирович, акціями не володіє, перебував на посаді з 07.06.05, Грабар Михайло Миколайович, акціями АТ не володіє, перебував на посаді з 13.11.08; член РК Горбачова Любов Анатоліївна, акціями АТ не володіє, перебувала на посаді з 07.06.05. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Сінько Едуард Леонідович.