Створення: 17.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 17/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 17.04.2014:

  •  звiльнений голова наглядової ради Антонов Олексiй Юрiйович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Сiкоєв Заурбек Володимирович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена член наглядової ради Волконська Валентина Миколаївна, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 15.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена член наглядової ради Лiннiк Свiтлана Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 15.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної суди-мостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена ревiзор Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 20.04.12. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Антонов Олексiй Юрiйович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюд-нення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Сiкоєв Заурбек Володимирович, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюд-нення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Волконська Валентина Миколаївна, володiє 0,04% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та поса-довi злочини не має.
  • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Лiннiк Свiтлана Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана ревiзором термiном на три роки Хмельненко Людмила Григорiвна, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.