Створення: 13.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/09/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 12.09.2016 припинено повноваження директора Сiнько Едуарда Леонiдовича, перебував на посадi з 20.04.2012, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 12.09.2016 призначений з 13.09.2016 на невизначений термiн директор Арутюнов Армен Саркiсович, попередня посада тимчасово не працюючий, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.