Створення: 04.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 04/04/2012

Наказом керівника від 04.04.12: звільнена гол.бухгалтер Даніва Ірина Ярославівна, акціями не володіє, перебувала на посаді з 25.02.10; призначена на невизначений термін гол.бухгалтер Писаренко Людмила Семенівна, акціями не володіє, попередня посада: головбух ВАТ «Нововоронцовська ХСФ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Сінько Едуард Леонідович.