Створення: 07.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/03/2017

Наказом директора вiд 01.03.2017р. № 7-к звiльнена з 06.03.2017 головний бухгалтер Писаренко Людмила Семенiвна, на посадi перебувала з 04.04.2012, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Наказом директора вiд 01.03.2017 № 7-к призначена з 07.03.2017 на невизначений термiн головний бухгалтер Лясковець Олена Василiвна, попередня посада контролер-касир КП «ЯВIР», акцiями не володiє. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.